صفحه اصلی / آموزش تئوری موسیقی / فصل دوم (ضرب و میزان) / علائم تغییر فرکانس

علائم تغییر فرکانس

بازدید: 20007

دیز  (Diese-Sharp) :


هرگاه علامت (#) به نت خاصی اشاره کند آن نت نیم پرده زیرتر باید اجرا شود.این علامت (#) به دو روش می تواند به نتی خاص اشاره کند ،در روش اول این علامت در سمت چپ نت قرار می گیرد که در این صورت به آن دیز عرضی می گوییم. محدوده اثر دیز عرضی در یک میزان و تا یک اکتاو می باشد.
در روش دوم این علامت بعد از کلید و قبل از کسر میزان ،روی خطوط حامل قرار می گیرد ،که در این حالت به آن دیز ترکیبی می گوییم و محدوده اثر آن در تمام میزان ها و تمام اکتاوها تا آخر قطعه می باشد.

در مثال زیر نمونه ای از کاربرد دیز عرضی را مشاهده می کنیم. همانطور که می بینید در مثال زیر نت G دیز شده است ،در میزان اول چون نت G اول دیز شده است ،نت G دوم نیز دیز اجرا می شود چون در همان میزان و در همان اکتاو است.در میزان دوم نت G دوم دیز است ولی این علامت بر نت G اول تاثیری ندارد ،چراکه این علامت فقط بر نت های هم نام و هم فرکانس بعد از خود اثر می گذارد. در میزان چهارم نت G اول دیز شده و تاثیر آن نت G سوم را نیز دیز کرده ولی نت G دوم چون یک اکتاو بالاتر است تاثیری نگرفته و به صورت طبیعی اجرا می شود.

در مثال زیر نمونه ای از کاربرد دیز ترکیبی را مشاهده می کنید ،همانطور که مشاهده می کنید تمام نت های F در تمام میزان ها و اکتاوها در مثال زیر دیز شده اند.

دوبل دیز(Double Sharp) :

علامت دوبل دیز نت مربوطه را یک پرده زیر می کند.


نیم دیز (Half Sharp) :

این علامت نت مربوطه را یک چهارم پرده زیر می کند ،البته توجه داشته باشید که در موسیقی غربی یک چهارم پرده تقریبا هیچ کاربردی ندارد و این نوع فاصله معمولا در موسیقی خاورمیانه دیده می شود. در موسیقی ایران به نیم دیز (سری-sori) می گویند و با علامت () نشان داده می شود.بمل (Bemol-Flat) :


هرگاه این علامت (b) به نت خاصی اشاره کند آن نت نیم پرده بم تر باید اجرا شود. علامت بمل نیز مانند علامت دیز ،هم بصورت عرضی و هم به صورت ترکیبی کاربرد دارد. محدوده اثر این علامت در حالت عرضی و ترکیبی مانند علامت دیز است با این تفاوت که این علامت نت مربوطه را نیم پرده بم می کند.

دوبل بمل(ِDouble Flat) :

علامت دوبل بمل نت مربوطه را یک پرده بم می کند.


نیم بمل(Half Flat) :

این علامت نت مربوطه را یک چهارم پرده بم می کند.البته توجه داشته باشید که در موسیقی غربی یک چهارم پرده تقریبا هیچ کاربردی ندارد و این نوع فاصله معمولا در موسیقی خاورمیانه دیده می شود.در موسیقی ایران به نیم بمل (کرن-Koron) می گویند و با این علامت ( ) نشان داده می شود.


بکار (Becarre-Natural) :


علامت بکار، تاثیر دیز و بمل را خنثی می کند و نت را به حالت طبیعی خود بازمی گرداند.

نظرات کاربران


ارسال نظر