صفحه اصلی / آموزش تئوری موسیقی

فصل اول (مقدمات موسیقی)

 • نت ها و سکوت ها

  بازدید : 71581
  نت ها و سکوت ها

  نت ها در حقیقت اشکالی هستند برای اندازه گیری زمان کشش اصوات. برای انجام این منظور این شکل نت هاست که میزان کشش هر صدا را مشخص می کند. برای مثال

  ادامه مطلب...
 • نتهای نقطه دار

  بازدید : 68471
  نتهای نقطه دار

  هر گاه سمت راست نت یا سکوتی یک نقطه قرار بگیرد نصف ارزش زمانی همان نت یا سکوت به آن اضافه می شود. هرگاه دو نقطه سمت راست نت یا سکوتی قرار گیرد نصف + نصف نصف آن نت یا سکوت به ارزش زمانی آن اضافه خواهد شد.

  ادامه مطلب...
 • خطوط حامل

  بازدید : 15657
  خطوط حامل

  خطوط حامل پنج خط موازی هستند که نت ها بروی آنها و یا ما بین آنها قرار می گیرند.شمارش خطوط از پایین به بالا انجام می شود.

  ادامه مطلب...
 • کلیدها

  بازدید : 18505
  کلیدها

  کلید یک سمبل موسیقایی می باشد که میزان زیر یا بم بودن نت ها و اسم خطوط حامل را مشخص می کند.

  ادامه مطلب...
 • خط اتحاد و اتصال

  بازدید : 48948
  خط اتحاد و اتصال

  خط اتحاد خطی منحی است که 2 نت هم نام و هم فرکانس را به هم متصل می کند ،هرگاه 2 نت با خط اتحاد به یکدیگر متصل شوند فقط نت اول اجرا می شود و ارزش زمانی نت دوم به نت اول اضافه می شود.

  ادامه مطلب...
 • پرده و نیم پرده

  بازدید : 32967
  پرده و نیم پرده

  پرده واحد اندازه گیری فواصل فیزیکی بین نت هاست. تعریف پرده در هر ساز متفاوت است مثلا در پیانو از هر کلید سفید تا کلید سفید بعدی را یک پرده و از هر کلید سفید تا کلید سیاه بعدی را نیم پرده گویند

  ادامه مطلب...
 • گستره صدای موسیقیایی

  بازدید : 8157
  گستره صدای موسیقیایی

  در موسیقی به فاصله بین بم ترین و تیزترین نت قابل شنود برای گوش انسان را گستره صدای موسیقیایی ( Music Range) می گویند. در موسیقی بم ترین نت قابل اجرا نت C-1 با فرکانس Hz 8 است

  ادامه مطلب...